• Lý tưởng cho các mối nối mở rộng, liên kết, chu vi và các mối nối co giãn khác.
  • Lưu hóa trung tính, thích hợp khi sử dụng với các loại kính có tráng phủ, thép mạ điện, đồng, các bề mặt rỗ và láng mịn.
  • Chất trám có  suất đàn hồi thấp theo tiêu chuẩn ISO; Suất đàn hồi trung  bình  theo  tiêu  chuẩn  của Dow Corning.
  • Khả năng giãn/nén lên đến ± 50% theo bề rộng ban đầu của mối nối.