Chất tẩy dạng lỏng gốc oxy dùng cho đồ màu và trắng