• Được ứng dụng cho những kết cấu nhôm kính
  • Đạt tiêu chuẩn ASTM C1184
  • Đạt các tiêu chuẩn của Silicone kết cấu
  • Đạt tiêu chuẩn ASTM C719 Class 25
  • Khả năng co giãn +/-25%
  • Đạt tiêu chuẩn GB 16776 – 2005 về kết cấu cho các tòa cao ốc
  • Cải thiện năng suất 
  • VOC thải ra môi trường rất thấp