Chi tiết

Ứng dụng

Chất trám chịu thời tiết silicone Dow Corning ® 791 là sản phẩm có tính năng chống chịu thời tiết tiên tiến, được đặc biệt chế tạo cho các công trình kính nói chung nhằm bảo vệ tường kính và bề mặt kính của những tòa nhà cao tầng trước những thay đổi của thời tiết.

Tính năng đặc trưng

Phương pháp Kiểm nghiệm Đơn vị Kết quả
Chưa lưu hóa - Thử ở độ ẩm tương đối 50% và 23oC (73oF)
ASTM D 2202      Chảy (võng hoặc lún)     mm/inch 0
ASTM C 603 Tốc độ đẩy g/phút 210
CTM 98B Thời gian làm việc phút 15
ASTM C 679

 

Thời gian lưu hóa bề mặt phút 35
Thời gian lưu hóa hoàn toàn ngày 7 - 14  
CTM 97B Trọng lượng riêng   1.52
Nhiệt độ cho phép oC - 25 đến 50
(oF)    (-13 đến 122)
  Lượng VOC g/L <46
Khi đã lưu hóa - Sau 7 ngày ở độ ẩm tương đối 50% và 23oC(73oF)
ASTM D 2240 Vật đo Độ cứng, Trụ A điểm 30
ISO 7389 Sức đàn hồi co giãn % 91
ISO 9047 Khả năng co dãn % ±50
ISO 11600 Hạng chất trám   Suất đàn hồi thấp

25LM F và

Khi đã lưu hóa - Sau 28 ngày ở độ ẩm 50% và 23oC (73oF) - 12 x 12 x 50mm kích thước mối nối T.A (ISO 8339) [0.5 x 0.5 x 2 inch kích thước mối nối T.A (ASTM C 1135)]
  Suất đàn hồi khi kéo dài 25% Mpa 0.3
psi 40
Suất đàn hồi khi kéo dài 50% Mpa 0.35
psi 60
Suất đàn hồi khi kéo dài 100% Mpa 0.4
psi 70
Độ bền kéo tối đa Mpa 0.75
psi 120
Độ kéo đứt % 460
ASTM C 711 Nhiệt độ làm việc oC -50 đến 150
(oF) -58 đến 302
  •  ASTM - American Society for Testing and Materials.
  • CMT - Corporate Test Method; bản sao của tiêu chuẩn CTMs được cung cấp theo yêu cầu
  • ISO - International Standardisation Organisation