Đối tác & Khách hàng chiến lược

Đối tác & Khách hàng chiến lược
Rate this post

 VMC hoan nghênh sự hợp tác của các đối tác lớn và các đại lý mới trong lĩnh vực của chúng tôi!

Doi tac VMC 2014 Khach hang VMC 2014

Trân trọng cảm ơn!

  • Jack Xu

    This’s Jack from Pangs Chem Co, supplying various chemicals including food additives for many years. E-MAIL: turkey@pangs.com.cn /Jack.Jyosan@gmail.com. WEB: http://www.pangs.com.cn. Any demands, just contact me. Thank you.